1. 10. 2020  2:11 Arnold
Akademický informačný systém

Pracoviská - Katedra zvárania a spájania materiálov


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

063100     Katedra zvárania a spájania materiálov
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
Sekretariát: -- neuvedené --