18. 11. 2019  15:18 Eugen
Akademický informačný systém

Pracoviská - Katedra zvárania a spájania materiálov


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

063100     Katedra zvárania a spájania materiálov
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém