5. 6. 2020  18:31 Laura
Akademický informačný systém

Pracoviská - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

063200     Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ZamestnanciProjektyPublikácieBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných tém