6. 6. 2020  1:18 Norbert
Akademický informačný systém

Pracoviská - Katedra vodného hospodárstva krajiny


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

010160     Katedra vodného hospodárstva krajiny
Telefón: +421 232 888 498
Fax: +421 252 923 575
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --