20. 10. 2019  23:17 Vendelín
Akademický informačný systém

Pracoviská - Katedra hydrotechniky


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

010170     Katedra hydrotechniky
Telefón: +421 259 274 565Fax: +421 259 274 619E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém