25. 10. 2020  9:48 Aurel
Akademický informačný systém

Pracoviská - Dekanát FIIT


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

|
|
OROD
|
OROU
|
|SO|

070910     Ekonomické oddelenie
Telefón: +421 221 022 212Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


          
070913     Podateľňa - archív
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

070904     Oddelenie odborných činností
Telefón: +421 221 022 224, +421 221 022 225, +421 221 022 238
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

070901     Organizačné oddelenie dekana
Telefón: +421 221 022 204
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

070905     Organizačné oddelenie ústavov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

070902     Personálne a mzdové oddelenie
Telefón: +421 221 022 217
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: PhDr. Erika Nižnanská
Sekretariát: -- neuvedené --

070903     Študijné oddelenie
Telefón: +421 221 022 107, +421 918 687 987
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


070940     Technicko - prevádzkové oddelenie
Telefón: +421 902 911 885Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --