11. 11. 2019  20:31 Martin
Akademický informačný systém

Pracoviská - Dekanát FIIT


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

070900     Dekanát FIIT
Telefón: +421 221 022 203Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Ľubica Palatinusová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce