28. 3. 2020  13:40 Soňa
Akademický informačný systém

Pracoviská - Študijné oddelenie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

010911     Študijné oddelenie
Web: www.svf.stuba.sk
Telefón: +421 232 888 466, +421 232 888 483Fax: +421 252 967 027E-mail: antonia.lascekova@stuba.sk
Vedúci: Ing. Antónia Laščeková
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam