20. 10. 2019  5:44 Vendelín
Akademický informačný systém

Pracoviská - Študijné oddelenie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

010911     Študijné oddelenie
Web: www.svf.stuba.sk
Telefón: +421 259 274 466, +421 259 274 483Fax: +421 252 967 027E-mail: antonia.lascekova@stuba.sk
Vedúci: Ing. Antónia Laščeková
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznam
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznam