14. 10. 2019  23:03 Boris
Akademický informačný systém

Pracoviská - Katedra konštrukcií pozemných stavieb


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

010180     Katedra konštrukcií pozemných stavieb
Telefón: +421 259 274 642Fax: +421 252 920 482E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Boris Bielek, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém