6. 6. 2020  13:57 Norbert
Akademický informačný systém

Pracoviská - Katedra konštrukcií pozemných stavieb


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

010180     Katedra konštrukcií pozemných stavieb
Telefón: +421 232 888 642
Fax: +421 252 920 482
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Boris Bielek, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Garantované predmetyTelefónny zoznam
Projekty
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieZáverečné prácePrehľad vypísaných tém