16. 10. 2019  21:57 Vladimíra
Akademický informačný systém

Pracoviská - Katedra environmentálneho inžinierstva


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

065100     Katedra environmentálneho inžinierstva
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 515Fax: +421 906 068 599E-mail: maros.soldan@stuba.sk
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém