14. 10. 2019  17:58 Boris
Akademický informačný systém

Pracoviská - Katedra architektúry


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

010310     Katedra architektúry
Telefón: +421 259 274 545Fax: +421 252 961 448E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém