4. 6. 2020  14:08 Lenka
Akademický informačný systém

Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

|SvF
|
|
|
|FA
|
|FIIT

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Rektorát:

Web:
http://
  
Rektor:
Prorektorka:
Prorektor:
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Prorektor:
Prorektor:
Prorektorka:
Kvestor:
Ing. Dušan Faktor, PhD.
 
 

 
 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Dekanát: Radlinského 9, 81237 Bratislava

Web:http://www.fchpt.stuba.sk
E-mail:
Telefón:
+421 252 496 384
Fax:
+421 252 495 381
 
 
Dekan:
Tajomníčka:Ing. Alena Michalová
 
 
Pracoviská
Zamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenieTelefónny zoznam
Projekty
PracoviskáOrgányTelefónny zoznam
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetov
Brožúra Študijné programy
Prehľad vypísaných témBrožúra Študijné programy

 
 

Fakulta architektúry
Dekanát: Nám. slobody 19, 81245 Bratislava

Web:http://www.fa.stuba.sk
Telefón:
+421 252 967 060, +421 257 276 111, +421 257 276 215
Fax:
+421 252 921 533
 
 
Dekan:
Tajomníčka:
 
 
 
 

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Dekanát: Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava

Web:
http://www.mtf.stuba.sk
E-mail:dekanat@mtf.stuba.sk
Telefón:
+421 906 068 165, +421 918 646 060
Fax:+421 906 068 299
  
Dekan:
Tajomníčka:
 
 
 
 

Fakulta informatiky a informačných technológií
Dekanát: Ilkovičova 2, 84216 Bratislava

Web:
E-mail:
Telefón:
+421 221 022 204
Fax:
+421 265 420 587
 
 
Dekan:
Tajomníčka: