30. 10. 2020  9:00 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

STU
|
SvF
|
SjF|
|
FCHPT|
|
|
FIIT

Stavebná fakulta
Dekanát: Radlinského 11, 81005 Bratislava

Web:
http://www.svf.stuba.sk
Telefón:
+421 232 888 111
Fax:+421 252 967 027
 
 
Dekan:
Tajomník:
 
 
Pracoviská
Zamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenie
Telefónny zoznam
Projekty
PracoviskáZamestnanciOrgányTelefónny zoznamProjekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Brožúra Katalóg predmetov
Brožúra Študijné programy
PublikáciePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetov

  

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Dekanát: Radlinského 9, 81237 Bratislava

Web:
E-mail:
Telefón:
+421 252 496 384
Fax:+421 252 495 381
  
Dekan:
prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.
Tajomníčka:
 
 
 
 

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Dekanát: Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava

Web:
E-mail:
dekanat@mtf.stuba.sk
Telefón:
+421 906 068 165, +421 918 646 060
  
Dekan:prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Tajomníčka:
Ing. Alica Tibenská
 
 
 
 

Fakulta informatiky a informačných technológií
Dekanát: Ilkovičova 2, 84216 Bratislava

Web:
E-mail:
info@fiit.stuba.sk
Telefón:
+421 221 022 204
Fax:
+421 265 420 587
 
 
Dekan:
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
Tajomníčka:Ing. Ľubica Palatinusová