31. 5. 2020  2:38 Petronela
Akademický informační systém

Pracoviště - Strojnícka fakulta


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

|ÚAMM
|
|ÚDTK
|
|ÚTM
|
|
ÚSETM
|
|
|CI
|
|
Ľub
|
|
CHNR
|
CPP|
|

020900     Dekanát
Nám. slobody 17, 81231 Bratislava - Dekanát
Telefon: +421 252 925 743, +421 257 296 180
Fax: +421 252 925 749
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


          020901     Útvar pedagogických činností
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
020902     Útvar vedecko-výskumných činností a zahraničných stykov
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
020903     Útvar rozpočtu, finančných činností a ekonomiky práce
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
020904     Útvar personálnych a sociálnych činností
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
020905     Útvar technicko prevádzkových činností
Nám. slobody 17, 81231 Bratislava
Telefon: +421 257 296 149
Fax: +421 252 966 625
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Ladislav Zelený
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          
020906     Útvar verejného obstarávania
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

020010     Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

020020     Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
Sekretariát: -- neuveden --

020030     Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


          
020031     Oddelenie konštruovania a mobilných pracovných strojov
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
020032     Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

020040     Ústav procesného inžinierstva
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --


020050     Ústav technológií a materiálov
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Garantované předměty PublikaceBrožura publikací


020060     Ústav energetických strojov a zariadení
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
020061     Oddelenie tepelných energetických strojov a zariadení
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
020062     Oddelenie chladiacej a klimatizačnej techniky
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
020063     Oddelenie hydraulických strojov a zariadení
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

020070     Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikace


020080     Ústav matematiky a fyziky
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
020081     Oddelenie fyziky
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
020082     Oddelenie matematiky
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

020090     Výpočtové a informačné stredisko
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Miroslav Horvát, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --

          020091     Oddelenie výpočtových systémov
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
020092     Oddelenie knižnice
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

020100     Centrum inovácií
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          020101     Centrum technologického transferu kvality
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          020102     Koordinačné centrum odborného vzdelávania
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

020750     Tlmače
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

020760     Nové Zámky
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

020770     Ľubochňa
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

020780     Piesky
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

020790     Chata Nitrianske Rudno
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

020956     Centrum projektovej podpory
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

020980     Externí pracovníci
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

020920     Ústav jazykov a športu
Telefon: +421 252 497 312, +421 257 294 281
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


          020921     Oddelenie jazykov
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          020922     Oddelenie športu
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --