18. 10. 2019  18:39 Lukáš
Akademický informačný systém

Pracoviská - Centrum informačných technológií SvF


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

010650     Centrum informačných technológií SvF
Telefón: +421 259 274 319Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Pavol Giertli
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií