19. 10. 2019  15:20 Kristián
Akademický informačný systém

Pracoviská - Knižničné a informačné centrum


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

010680     Knižničné a informačné centrum
Telefón: +421 259 274 494Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Mgr. Alica Domonkosová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií