18. 11. 2019  14:21 Eugen
Akademický informačný systém

Pracoviská - ÚVZ Kočovce


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

010790     ÚVZ Kočovce
Telefón: +421 327 798 181, +421 327 798 192Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Jaroslav Kudláček
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam