25. 8. 2019  7:59 Ľudovít
Akademický informační systém

Pracoviště - Strojnícka fakulta


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Dek|ÚAMM|ÚAMAI|ÚDTK|ÚPI|ÚTM|ÚESZ|ÚSETM|ÚMF|VIS|CI|KST
NZ|Ľub|Piesky|CHNR|CPP|ExtP|ÚJŠ

020900     Dekanát
Nám. slobody 17, 81231 Bratislava - Dekanát
Telefon: +421 252 925 743, +421 257 296 180Fax: +421 252 925 749E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Gabriela Kuzmová, Mgr. Nadežda Švancarová, Jarmila Hunyadyová
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


          020901     Útvar pedagogických činností
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          020902     Útvar vedecko-výskumných činností a zahraničných stykov
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          020903     Útvar rozpočtu, finančných činností a ekonomiky práce
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          020904     Útvar personálnych a sociálnych činností
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          020905     Útvar technicko prevádzkových činností
Nám. slobody 17, 81231 Bratislava
Telefon: +421 257 296 149Fax: +421 252 966 625E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Ladislav Zelený
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          020906     Útvar verejného obstarávania
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

020010     Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


020020     Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


020030     Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


          020031     Oddelenie konštruovania a mobilných pracovných strojov
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          020032     Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

020040     Ústav procesného inžinierstva
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


020050     Ústav technológií a materiálov
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Alexander Schrek, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


020060     Ústav energetických strojov a zariadení
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. František Ridzoň, CSc.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


          020061     Oddelenie tepelných energetických strojov a zariadení
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          020062     Oddelenie chladiacej a klimatizačnej techniky
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          020063     Oddelenie hydraulických strojov a zariadení
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

020070     Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


020080     Ústav matematiky a fyziky
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


          020081     Oddelenie fyziky
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          020082     Oddelenie matematiky
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

020090     Výpočtové a informačné stredisko
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Miroslav Horvát, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikací
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikací


          020091     Oddelenie výpočtových systémov
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          020092     Oddelenie knižnice
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

020100     Centrum inovácií
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Ivan Morávek, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikací
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikací


          020101     Centrum technologického transferu kvality
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          020102     Koordinačné centrum odborného vzdelávania
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

020750     Tlmače
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

020760     Nové Zámky
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

020770     Ľubochňa
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

020780     Piesky
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

020790     Chata Nitrianske Rudno
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

020956     Centrum projektovej podpory
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

020980     Externí pracovníci
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

020920     Ústav jazykov a športu
Telefon: +421 252 497 312, +421 257 294 281Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Alena Cepková, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikací
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikací


          020921     Oddelenie jazykov
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          020922     Oddelenie športu
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --