25. 10. 2020  11:19 Aurel
Akademický informačný systém

Pracoviská - Strojnícka fakulta


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Dek
|
ÚAMM||ÚDTK|
|
|ÚESZ
|
|ÚMF|VIS
|
CI|KST
NZ
|
Ľub|Piesky|
|
CPP|
|
ÚJŠ

020900     Dekanát
Nám. slobody 17, 81231 Bratislava - Dekanát
Telefón: +421 252 925 743, +421 257 296 180
Fax: +421 252 925 749
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Gabriela Kuzmová, Mgr. Nadežda Švancarová, Jarmila Hunyadyová
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


          
020901     Útvar pedagogických činností
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
020902     Útvar vedecko-výskumných činností a zahraničných stykov
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
020903     Útvar rozpočtu, finančných činností a ekonomiky práce
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          020904     Útvar personálnych a sociálnych činností
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
020905     Útvar technicko prevádzkových činností
Nám. slobody 17, 81231 Bratislava
Telefón: +421 257 296 149Fax: +421 252 966 625E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Ladislav Zelený
Sekretariát: -- neuvedené --

          
020906     Útvar verejného obstarávania
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

020010     Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ProjektyPublikácieZáverečné práce


020020     Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
PublikácieBrožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Garantované predmetyTelefónny zoznamBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


020030     Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ZamestnanciPublikáciePrehľad vypísaných tém


          020031     Oddelenie konštruovania a mobilných pracovných strojov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
020032     Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

020040     Ústav procesného inžinierstva
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --


020050     Ústav technológií a materiálov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


020060     Ústav energetických strojov a zariadení
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
020061     Oddelenie tepelných energetických strojov a zariadení
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          020062     Oddelenie chladiacej a klimatizačnej techniky
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
020063     Oddelenie hydraulických strojov a zariadení
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

020070     Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


020080     Ústav matematiky a fyziky
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyBrožúra publikácií


          020081     Oddelenie fyziky
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          020082     Oddelenie matematiky
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

020090     Výpočtové a informačné stredisko
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Miroslav Horvát, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjekty
Publikácie
Brožúra publikácií
ZamestnanciBrožúra publikácií


          
020091     Oddelenie výpočtových systémov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
020092     Oddelenie knižnice
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

020100     Centrum inovácií
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Ivan Morávek, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznamProjekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Telefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií


          
020101     Centrum technologického transferu kvality
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
020102     Koordinačné centrum odborného vzdelávania
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

020750     Tlmače
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

020760     Nové Zámky
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

020770     Ľubochňa
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

020780     Piesky
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

020790     Chata Nitrianske Rudno
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

020956     Centrum projektovej podpory
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

020980     Externí pracovníci
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

020920     Ústav jazykov a športu
Telefón: +421 252 497 312, +421 257 294 281
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Mgr. Alena Cepková, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Telefónny zoznamPublikácie


          
020921     Oddelenie jazykov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
020922     Oddelenie športu
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --