21. 10. 2020  1:20 Uršuľa
Akademický informační systém

Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

STU
|
|
SjF|FEI
|
|FAD|MTF
|

Strojnícka fakulta
Děkanát: Nám. slobody 17, 81231 Bratislava

Web:
Telefon:
+421 252 925 743, +421 257 296 111
Fax:
+421 252 925 749
 
 
Děkan:Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Tajemnice:
  
  

Fakulta architektúry a dizajnu
Děkanát: Nám. slobody 19, 81245 Bratislava

Web:
Telefon:
+421 252 967 060, +421 257 276 111, +421 257 276 215
Fax:
+421 252 921 533
  
Děkan:
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
Tajemnice:Ing. Anna Karácsonyová
  
 
 

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Děkanát: Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava

Web:
E-mail:
Telefon:
+421 906 068 165, +421 918 646 060
 
 
Děkan:
Tajemnice:
 
 
 
 

Fakulta informatiky a informačných technológií
Děkanát: Ilkovičova 2, 84216 Bratislava

Web:http://www.fiit.stuba.sk/
E-mail:
info@fiit.stuba.sk
Telefon:+421 221 022 204
Fax:
+421 265 420 587
 
 
Děkan:
Tajemnice:
  
Pracoviště
Zaměstnanci
Orgány
Kontaktní oddělení
Telefonní seznam
Projekty
PracovištěZaměstnanciKontaktní oddělení
Publikace
Brožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
Brožura Katalog předmětů
Brožura Studijní programy
Brožura publikacíPřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětů