5. 6. 2020  18:45 Laura
Akademický informační systém

Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

|||FEI
|
FCHPT|
|
MTF
|

Strojnícka fakulta
Děkanát: Nám. slobody 17, 81231 Bratislava

Web:http://www.sjf.stuba.sk
Telefon:+421 252 925 743, +421 257 296 111
Fax:
+421 252 925 749
 
 
Děkan:Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Tajemnice:
 
 
 
 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Děkanát: Radlinského 9, 81237 Bratislava

Web:
E-mail:
Telefon:+421 252 496 384
Fax:
+421 252 495 381
 
 
Děkan:prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.
Tajemnice:
Ing. Alena Michalová
  
 
 

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Děkanát: Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava

Web:
E-mail:dekanat@mtf.stuba.sk
Telefon:
+421 906 068 165, +421 918 646 060
Fax:+421 906 068 299
 
 
Děkan:prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Tajemnice:
 
 
 
 

Fakulta informatiky a informačných technológií
Děkanát: Ilkovičova 2, 84216 Bratislava

Web:
E-mail:
Telefon:+421 221 022 204
Fax:+421 265 420 587
 
 
Děkan:
Tajemnice:
 
 
Pracoviště
ZaměstnanciOrgány
Kontaktní oddělení
Telefonní seznam
Projekty
Telefonní seznamProjekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Brožura Katalog předmětů
Brožura Studijní programy
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětů