22. 10. 2020  12:24 Sergej
Akademický informačný systém

Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

|SvF
|
|FEI|FCHPT|
|
MTF|

Strojnícka fakulta
Dekanát: Nám. slobody 17, 81231 Bratislava

Web:
Telefón:
+421 252 925 743, +421 257 296 111
Fax:+421 252 925 749
 
 
Dekan:
Tajomníčka:
Ing. Gabriela Kuzmová
 
 
 
 

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Dekanát: Ilkovičova 3, 81219 Bratislava

Web:
http://www.fei.stuba.sk
Telefón:+421 260 291 111, +421 260 291 112
Fax:
+421 265 420 415
 
 
Dekan:
Tajomník:Mgr. Peter Miklovič, PhD.