30. 10. 2020  21:03 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

|
|
SjF
|
|
||MTF
|
FIIT

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Rektorát:

Web:http://
  
Rektor:
Prorektorka:doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Prorektor:
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Prorektor:Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Prorektor:prof. Ing. František Uherek, PhD.
Prorektorka:
Kvestor:
Ing. Dušan Faktor, PhD.
 
 

 
 

Stavebná fakulta
Děkanát: Radlinského 11, 81005 Bratislava

Web:http://www.svf.stuba.sk
Telefon:
+421 232 888 111
Fax:
+421 252 967 027
 
 
Děkan:prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Tajemník: