6. 6. 2020  0:31 Norbert
Akademický informačný systém

Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

STU
|
|
|
FEI|FCHPT
|
FA|MTF
|

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Dekanát: Radlinského 9, 81237 Bratislava

Web:
http://www.fchpt.stuba.sk
E-mail:
Telefón:
+421 252 496 384
Fax:
+421 252 495 381
 
 
Dekan:prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.
Tajomníčka:
Ing. Alena Michalová
 
 

  

Fakulta architektúry
Dekanát: Nám. slobody 19, 81245 Bratislava

Web:
Telefón:
+421 252 967 060, +421 257 276 111, +421 257 276 215
Fax:+421 252 921 533
  
Dekan:
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
Tajomníčka:
Ing. Anna Karácsonyová
 
 
  

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Dekanát: Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava

Web:
E-mail:
Telefón:
+421 906 068 165, +421 918 646 060
Fax:
+421 906 068 299
  
Dekan:prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Tajomníčka:
Ing. Alica Tibenská
  
Pracoviská
Zamestnanci
OrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznam
Projekty
PracoviskáZamestnanciOrgányTelefónny zoznam
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Brožúra Katalóg predmetov
Brožúra Študijné programy
PublikácieBrožúra publikáciíBrožúra Katalóg predmetov

 
 

Fakulta informatiky a informačných technológií
Dekanát: Ilkovičova 2, 84216 Bratislava

Web:
E-mail:info@fiit.stuba.sk
Telefón:
+421 221 022 204
Fax:
+421 265 420 587
 
 
Dekan:
Tajomníčka:
Ing. Ľubica Palatinusová
  
Pracoviská
Zamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PracoviskáOrgányTelefónny zoznamProjekty
PublikácieBrožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Brožúra Katalóg predmetov
Brožúra Študijné programy
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetov