28. 10. 2020  6:57 Dobromila
Akademický informační systém

Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

STU|SvF
|
SjF|FEI|||MTF
|
FIIT

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Rektorát:

Web:
  
Rektor:
Prorektorka:
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Prorektor:
Prorektor:
Prorektor:prof. Ing. František Uherek, PhD.
Prorektorka:
Kvestor:
 
 

 
 

Stavebná fakulta
Děkanát: Radlinského 11, 81005 Bratislava

Web:
Telefon:
+421 232 888 111
Fax:
+421 252 967 027
 
 
Děkan:
Tajemník:
 
 
  

Strojnícka fakulta
Děkanát: Nám. slobody 17, 81231 Bratislava

Web:http://www.sjf.stuba.sk
Telefon:
+421 252 925 743, +421 257 296 111
Fax:
+421 252 925 749
 
 
Děkan:
Tajemnice:
 
 
 
 

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Děkanát: Ilkovičova 3, 81219 Bratislava

Web:
http://www.fei.stuba.sk
Telefon:
+421 260 291 111, +421 260 291 112
Fax:
+421 265 420 415
  
Děkan:
Tajemník:
Mgr. Peter Miklovič, PhD.
  
  

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Děkanát: Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava

Web:http://www.mtf.stuba.sk
E-mail:dekanat@mtf.stuba.sk
Telefon:+421 906 068 165, +421 918 646 060
 
 
Děkan:
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Tajemnice:
Ing. Alica Tibenská