20. 11. 2019  21:41 Félix
Akademický informačný systém

Pracoviská - Oddelenie prevádzky


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

010940     Oddelenie prevádzky
Telefón: +421 232 888 481Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Miroslav Gramblička, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií