14. 10. 2019  0:19 Boris
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ekonomické oddelenie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

010950     Ekonomické oddelenie
Telefón: +421 259 274 294Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Želmíra Mihalíková
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam