7. 8. 2020  2:24 Štefánia
Akademický informačný systém

Pracoviská - Referát pre podnikateľskú činnosť


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

010970     Referát pre podnikateľskú činnosť
Telefón: +421 232 888 500Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --