26. 8. 2019  11:03 Samuel
Akademický informačný systém

Pracoviská - Referát pre podnikateľskú činnosť


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

010970     Referát pre podnikateľskú činnosť
Telefón: +421 259 274 500Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam