29. 10. 2020  0:40 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav jazykov a športu


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

020920     Ústav jazykov a športu
Telefón: +421 252 497 312, +421 257 294 281
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
ZamestnanciProjekty