24. 1. 2020  4:38 Timotej
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav jazykov a športu


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

020920     Ústav jazykov a športu
Telefón: +421 252 497 312, +421 257 294 281Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Mgr. Alena Cepková, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií