1. 6. 2020  19:26 Žaneta
Akademický informačný systém

Pracoviská - Útvar technicko prevádzkových činností


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

020905     Útvar technicko prevádzkových činností
Nám. slobody 17, 81231 Bratislava
Telefón: +421 257 296 149
Fax: +421 252 966 625
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Ladislav Zelený
Sekretariát: -- neuvedené --