21. 10. 2019  7:17 Uršuľa
Akademický informačný systém

Pracoviská - Katedra mapovania a pozemkových úprav


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

010210     Katedra mapovania a pozemkových úprav
Telefón: +421 259 274 352Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --