29. 9. 2020  3:12 Michal, Michaela
Akademický informačný systém

Pracoviská - Katedra mapovania a pozemkových úprav


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

010210     Katedra mapovania a pozemkových úprav
Telefón: +421 232 888 352
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --