4. 6. 2020  13:35 Lenka
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav manažmentu STU


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

|OPPaM
|
OEaMP|

902021     ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Projekty
PublikácieBrožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


902022     ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


902023     ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

902024     ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --