21. 10. 2020  1:12 Uršuľa
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav manažmentu STU


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

OEaRS|OPPaM||OMCHaPT

902021     ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznamProjekty
Publikácie
Brožúra publikáciíZáverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácie


902022     ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --

902023     ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
Publikácie
Brožúra publikáciíZáverečné práce
Prehľad vypísaných tém
PublikácieBrožúra publikácií


902024     ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --