20. 10. 2019  5:29 Vendelín
Akademický informačný systém

Pracoviská - Referát kontroly a administratívnych činností


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

039100     Referát kontroly a administratívnych činností
Telefón: +421 265 427 123Fax: +421 265 420 415E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam