18. 10. 2019  5:37 Lukáš
Akademický informačný systém

Pracoviská - Pedagogické oddelenie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

039110     Pedagogické oddelenie
Telefón: +421 260 291 546Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Elena Bilková
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam