20. 10. 2019  23:13 Vendelín
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ekonomické oddelenie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

039230     Ekonomické oddelenie
Telefón: +421 260 291 475Fax: +421 265 420 415E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Simona Kolenčíková
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam