29. 10. 2020  0:19 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Pracoviská - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

010220     Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
Telefón: +421 232 888 315Fax: +421 252 961 477
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --