6. 6. 2020  13:36 Norbert
Akademický informačný systém

Pracoviská - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

010220     Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
Telefón: +421 232 888 315
Fax: +421 252 961 477
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --