17. 10. 2019  0:14 Hedviga
Akademický informačný systém

Pracoviská - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

010220     Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
Telefón: +421 259 274 315Fax: +421 252 961 477E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém