20. 11. 2019  20:07 Félix
Akademický informační systém

Pracoviště - Technicko - prevádzkové oddelenie


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

040940     Technicko - prevádzkové oddelenie
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1675
Telefon: +421 259 325 116Fax: -- neuveden --E-mail: vladimir.sabol@stuba.sk
Vedoucí: Ing. Branislav Pastucha, PhD., Robert Batthyány
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam