23. 11. 2019  3:21 Klement
Akademický informačný systém

Pracoviská - Technicko - prevádzkové oddelenie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

040940     Technicko - prevádzkové oddelenie
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1675
Telefón: +421 259 325 116Fax: -- neuvedené --E-mail: vladimir.sabol@stuba.sk
Vedúci: Ing. Branislav Pastucha, PhD., Robert Batthyány
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam