20. 9. 2020  10:09 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Pracoviská - Hospodárska správa (Banská Štiavnica)


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

050071     Hospodárska správa (Banská Štiavnica)
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam