27. 9. 2020  12:04 Cyprián
Akademický informačný systém

Pracoviská - Knižnica


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

050068     Knižnica
Telefón: +421 254 435 255, +421 257 276 233Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjekty
ZamestnanciProjekty