14. 10. 2019  2:37 Boris
Akademický informačný systém

Pracoviská - Hospodárska správa (Bratislava)


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

050940     Hospodárska správa (Bratislava)
Telefón: +421 252 964 162, +421 257 276 117Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Dušan Follrich
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamPrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamPrehľad vypísaných tém