18. 10. 2019  5:57 Lukáš
Akademický informačný systém

Pracoviská - Katedra ekonomiky a riadenia stavebníctva


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

010230     Katedra ekonomiky a riadenia stavebníctva
Telefón: +421 259 274 248Fax: +421 252 961 616E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --