21. 10. 2019  4:15 Uršuľa
Akademický informačný systém

Pracoviská - Účelové zariadenie Študentský domov Miloša Uhra


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

069440     Účelové zariadenie Študentský domov Miloša Uhra
J.Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 905 930 242, +421 906 068 257, +421 918 646 002, +421 918 646 003Fax: +421 906 068 499E-mail: radovan.siroky@stuba.sk
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam