16. 12. 2019  11:40 Albína
Akademický informačný systém

Pracoviská - Účelové zariadenie Študentská jedáleň


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

069450     Účelové zariadenie Študentská jedáleň
J.Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 271, +421 918 646 004Fax: -- neuvedené --E-mail: barbora.lukacikova@stuba.sk
Vedúci: Barbora Lukáčiková
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam