8. 12. 2019  14:43 Marína
Akademický informačný systém

Pracoviská - Centrum akademického športu


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

960000     Centrum akademického športu
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Mgr. Alexander Gejmovský, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamPrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamPrehľad vypísaných tém