14. 10. 2019  11:31 Boris
Akademický informačný systém

Pracoviská - Centrum výpočtových a komunikačných služieb


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

070650     Centrum výpočtových a komunikačných služieb
Web: http://www.cvks.fiit.stuba.sk
Telefón: +421 221 022 516Fax: -- neuvedené --E-mail: veduci@cvks.fiit.stuba.sk
Vedúci: doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce