13. 11. 2019  19:17 Stanislav
Akademický informačný systém

Pracoviská - Slovenská informatická knižnica


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

070680     Slovenská informatická knižnica
Telefón: +421 221 022 231Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Mgr. Lucia Falbová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií