31. 5. 2020  3:45 Petronela
Akademický informační systém

Pracoviště - Organizačné oddelenie dekana


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

070901     Organizačné oddelenie dekana
Telefon: +421 221 022 204Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --