22. 10. 2020  23:59 Sergej
Akademický informačný systém

Pracoviská - Organizačné oddelenie dekana


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

070901     Organizačné oddelenie dekana
Telefón: +421 221 022 204Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --